Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów / The Youth Council of Wilanów

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów (MRDW) jest organizacją stworzoną przez Radę Dzielnicy Wilanów jako organ doradczy oraz inicjacyjny. MRDW powstała, by młodzież z Wilanowa mogła wnosić do życia dzielnicy coś od siebie.

Jest to też jeden z najszybszych i najłatwiejszych sposobów, by przekazać wnioski, opinie czy potrzeby młodych ludzi zarządowi dzielnicy lub spowodować zmiany na Wilanowie.

Z takich młodzieżowych inicjatyw powstały na przykład:

– dwie linie autobusowe pozwalające dostać się w łatwiejszy i szybszy sposób do szkoły, jak i ze szkoły.

– Młodzieżowy Klub Filmowy stworzony przez samą radę; do tej pory odbyły się dwa spotkania, a szykują się kolejne.

– Z konsultacji MRDW z Centrum Kultury Wilanów narodziły się nowe propozycje zajęć dla młodzieży w tym ośrodku.

– MRDW posiada również duży wkład w konsultacje na temat budżetu partycypacyjnego.

FC

 

 

The Youth Council of Wilanów (MRDW) is an organization created by the Council of Wilanów and it acts as an advisory and organ for initiating new ideas. Its main purpose is for the youth of Wilanów to be able to influence their area.

The Youth Council is one of the quickest and easiest ways to deliver ideas to the administration and bring changes to Wilanów.

Actions initiated by the Youth Council include, but are not limited to:

– 2 bus lines allowing students of schools of Wilanów to get easier transport to their schools and homes.

– The creation of the Youth Movie Club by the Youth Council was an achievement and the meetings of this club are still being conducted.

– Due to the consultations of the Youth Council with the Wilanów Cultural Center, ideas for new out of school activities and courses have been brought up.

– The Youth Council has a big impact on the consultations about the participatory budget.

JR

 

\

Photo from https://www.wilanow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=344