Bottle caps / Akcja – nakrętki

 

Photo taken by KBM

 

Charity, which started in June 2016 years and continues to this day, is to help Santa Góralczykowi. The boy suffers from birth, an incurable auto-inflammatory disease. Since 2016 the school holidays were placed boxes where students and parents can throw bottle caps. Bottle caps are regularly collected and sent to the “Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” .

 

Photos taken by KBM

Akcja charytatywna, która wystartowała w czerwcu 2016 roku i trwa do dnia

dzisiejszego, ma na celu niesienie pomocy Mikołajowi Góralczykowi. Chłopczyk cierpi, od urodzenia, na nieuleczalną chorobę auto-zapalną. Od wakacji 2016 w szkole zostały rozstawione pudełka, do których uczniowie i rodzice mogą wrzucać nakrętki. Nakrętki są regularnie zbierane i wysyłane  do „Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą” .

FU