“Read to Succeed” at the Public Library in Wilanów / “Read to Succeed” w Bibliotece Publicznej w Wilanowie

 

 Photo taken from: http://www.bibliotekawilanowska.pl

 

Every Saturday at 10am a group of 5 students from HS2 help with organizing free classes that are supposed to help children, aged 5-13, with speaking English outside of the classroom. We come up with a theme and find at least 3 short children’s books that we will be reading to the kids. The most recent topic was “The Olympic Games”.

We start off with introducing the topic in Polish and then we move on to the reading. There is one main book in English that we read to all of the children and then translate to Polish. When we have finished the first book we divide the children to smaller groups and do the same thing with the other books. Then we ask some questions about the story, repeat some keywords out loud and make sure that everyone understood what happened in the books.

After a while of sitting in one spot the children start getting bored and impatient so we come prepared with an activity. For the Olympics theme, each child got a set of crayons, paper and scissors. They coloured and cut out the Olympic Rings and got to take them home.

This is a great opportunity for people fluent in both English and Polish. It definitely helps people be better with handling kids and is an easy way to participate in your community.

Matylda Wlodarski and Paulina Pasek

 

Photo taken from: http://www.bibliotekawilanowska.pl

 

W każdą sobotę, o godzinie 10 rano, grupa 5 uczniów z klasy HS2 pomaga w organizacji bezpłatnych zajęć, które wspierają dzieci w wieku 5-13 la, w nauce angielskiego. Co tydzień wybieramy jeden temat i 3 książki dla dzieci z nim związane, które czytamy na głos. Ostatnim tematem była „Olimpiada”.

Zaczynamy od wprowadzenia po polsku, po czym przechodzimy do czytania. Najpierw wszystkim dzieciom  czytamy jedną książkę po angielsku, tłumacząc ją również na polski. Potem, dzieci dzielą się na mniejsze grupy, w których czytamy kolejną książkę. Następnie, zadajemy parę pytań związanych z książkami, powtarzamy na głos kluczowe słowa, aby upewnić się, że wszyscy wiedzą, o czym były książki. Po chwili siedzenia w jednym miejscu dzieci zaczynają się nudzić  i niecierpliwić, dlatego przygotowujemy dla nich różne zadania. W przypadku zajęć związanych tematycznie z olimpiadą każde dziecko otrzymało kredki, papier i nożyczki. Dzieci kolorowały i wycinały koła olimpijskie, które mogły zabrać do domu.

Te zajęcia są świetną okazją dla osób płynnie znających angielski i polski. Uczą, jak współpracować z dziećmi i są prostym sposobem na to, aby uczestniczyć aktywnie w życiu naszej społeczności.

MW and PP