Language Café / Kawiarenka językowa

Photo taken by MW

The Language Café is a periodical project held by a group of French speakers who meet with Warsaw’s French learners. The society consists not only of people originating in France, but citizens countries belonging to the so called „Francophonie“. This time the meeting was organized at the Teatr Powszechny’s Café in Zieleniecka Street. The gathering shall not only encourage a conversation in French language, but also an exchange of opinions on cultural, geopolitical and culinary issues.

Kawiarenka językowa to cykliczne spotkania osób francuskojęzycznych z warszawiakami, którzy uczą się tego języka i chcą sprawdzić się w konwersacji. Zgromadzenie zrzesza nie tylko Francuzów, ale również obywateli państw tzw. frankofonii. Tym razem spotkanie odbyło się w kawiarni warszawskiego Teatru Powszechnego przy ulicy Zielenieckiej. Spotkanie ma służyć nie tylko ćwiczeniu języka, ale również wymianie poglądów na tematy kulturowe, geopolityczne i kulinarne.

MF