Habitat for Humanity

ENG

Last week, IES students participated in a habitat for humanity, a nonprofit organisation that aims to improve housing for those in need. Several students from high school 1, 2 and 3 signed up for the event and worked togetehr with other volunteers in reconstructing and improving the living conditions of the less fortunate. This is another in a series of co-operations between our school and the nonprofit and there are more of these events coming up in the next few months.

PL

W ubiegłym tygodniu, uczniowie IES uczestniczyli w wydarzeniu Habitat for Humanity, organizacji, której celem jest poprawa warunków mieszkaniowych dla tych w potrzebie. Kilku uczniów z 1, 2 i 3 klasy liceum współpracowali z innymi wolontariuszami w odnawianiu i remontowaniu zapuszczonych mieszkań. To jest jedno z wielu wydarzeń, w którym biorą udział uczniowie IES w kooperacji z organizacjami non-profit. W nadchodzących miesiącach czeka nas jeszcze wiele podobnych inicjatyw.

GTR, FC