Cleaning up Warsaw Park

ENG

This weekend an IES student organised an event that was aimed at trying to make Warsaw a cleaner place.  On Saturday 14th September, on Nowy Swiat, students from IES and other international schools in Warsaw, worked together to clean up a local park. They circulated the park in small groups, picking up bits of rubbish for about an hour, leaving the park in a much better state than they found it in. 

PL

Sprzątanie warszawskiego parku 

W czasie weekendu jeden z uczniów IES zorganizował akcję sprzątania Warszawy. 14 września na Nowym Świecie zebrali się uczniowie z IES i innych międzynarodowych szkół, a następnie sprzątali jeden z pobliskich parków. Przez około godziną, krążąc po parku, zbierali śmieci, zostawiając go w lepszym stanie niż ten, w którym go zastali.

GTR, FC