Dom Chleba / House of Bread

Dom Chleba

27 października 2017 r. nasza szkoła zorganizowała akcję zbierania żywności dla lokalnej parafii, a konkretnie dla działającego tam Domu Chleba (jadłodajni dla ludzi bezdomnych). Udało nam się zebrać wiele pudeł z różnymi rodzajami żywności, które później zostały przetransportowane z pomocą uczniów szkoły średniej do miejscowej parafii, skąd wszystko można było przekazać potrzebującym.

Każda osoba, która przyczyniła się do wniesienia nawet jednego przedmiotu lub transportu materiałów, pomogła dokonać pozytywnej zmiany w naszej lokalnej społeczności. Współpraca wszystkich naszych uczniów dowiodła, że nawet małe dobre uczynki mają znaczenie, a – współpracując ze sobą – mamy ogromną moc, aby zmienić świat wokół nas na lepsze.

OB

 

House of Bread

On the 27th of October, our school held a food supplies collecting action for the local parish of Dom Chleba. We managed to collect multiple boxes full of various types of foods, which were later transported with the help of high school student volunteers to the local parish from where everything could be passed on to those in need.

Every single student who contributed by bringing even one item or transporting the supplies helped to make a positive change in our local community. Gathering together our school pupils proven that even the small good deeds matter and that working together we have a lot of power to change the world around us for better.

OB