Unicef “Wszystkie kolory świata”

 

Photo taken by International European School and MF

 

Students of our school manage to collect the money for UNICEF charity „Wszystkie Kolory Świata”. The money comes from the sale of dolls, which were first sued by the students from IES. The program also inquired presentations about the different, more unknown countries of the world in order to get closer with different cultures and traditions. Students of our school manage to collect the money for UNICEF charity „Wszystkie Kolory Świata”. The money comes from the sale of dolls, which were first sued by the students from IES. The program also inquired presentations about the different, more unknown countries of the world in order to get closer with different cultures and traditions.

 

Photo taken by International European School

 

Uczniowie Międzynarodowej Szkoły Europejskiej przy ul. Wiertniczej 140 wspólnymi siłami uzbierali kwotę w wysokości 674 zł, słownie sześćset sześćdziesiąt cztery złote na rzecz chorych dzieci w Afryce. Cały projekt nadzorowała trójka uczniów z ostatniej klasy licealnej. W akcję „Wszystkie Kolory Świata” zostali zaangażowani wszyscy uczniowie, zarówno przedszkola, podstawówki jak i gimnazjum i liceum. Projekt obejmował 3 etapy. Pierwszym z nich były prezentacje uczniów gimnazjum i liceum, a ochotnicy z klasy 1 gimnazjum zrobili również zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej. Jeżeli chodzi o przedszkole, to panie nauczycielki wspaniale wprowadziły dzieci w tematykę wielokulturową. Drugim etapem było szycie laleczek, najczęściej odbywało się to w grupach trzy – i czteroosobowych. Zaś ostatnim etapem była licytacja pacynek na szkolnym kiermaszu świątecznym. Samą sprzedażą zajmowała się trójka uczniów nadzorujących.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości udziału w akcji „Wszystkie Kolory Świata”. Sam projekt był bardzo interesujący, ale przede wszystkim do pracy zachęcał nas cel: pomoc potrzebującym. Dzięki całemu przedsięwzięciu możliwe było pokazanie młodszym dzieciom, gdzie oraz w czym leży problem. Jeszcze niewiele z nich ma świadomość, że ich rówieśnicy nie mają możliwości uzyskania podstawowych świadczeń lekarskich, nie wspominając o higienie czy podstawowych środkach potrzebnych do życia. Dzięki takim wydarzeniomm możliwe jest uświadamianie innym skali problemu. Bardzo ważne jest, aby wzbudzać chęć pomocy u najmłodszych. I to właśnie takie akcje, jak „Wszystkie Kolory Świata” są najlepsze, ponieważ budzą emptaię poprzez zabawę oraz kreatywność.

OZB