Patron’s Days

PL

Podczas Dni Patrona przeprowadziliśmy serię wydarzeń. Między innymi, spotkanie z Panią Wandą Traczyk-Stawską, która wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, jak i z Panem Jackiem Taylorem – m.in. adwokatem Lecha Wałęsy. Przygotowaliśmy również debatę na temat przepływu osób. Ponadto, uczniowie mieli na celu przygotować plakat na temat tego jak Polska się zmieniła odkąd dołączyła do UE.

 

ENG

For Patron’s Days we have prepared a series of events. It included a meeting with Ms. Wanda Traczyk-Stawska who took part in the Warsaw Uprising, as well as with Mr. Jacek Taylor – Lech Wałęsa’s lawyer among others. We have also organised a debate concerning the movement of people. Moreover, students in groups were assigned to create a poster about how Poland changed since it joined the EU. 

 

AR