Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

ENG

At the beginning of this school year, our students did some voluntary work in the Laski institute. Since Christmas was right around the corner, the students helped the members with disabilities write their letters that they would sent to people that had helped support the institute. During our time there we tried our hardest to help this wonderful institute. Our valiant effort resulted in a creation of a new system which would allow us to work more efficiently. We were able to package two cartons full of letters.

PL

Na początku tego roku szkolnego, jak w latach poprzednich, pojechaliśmy na wolontariat do Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Ponieważ był to czas przedświąteczny, pomagaliśmy ptracującym tam osobom przygotować listy skierowane do osób, które wspierają w różny sposób ten ośrodek. Przez kilka godzin wkładaliśmy do kopert listy wraz z opłatkami i podziękowaniami. Będąc tam, wszyscy staraliśmy się zrobić jak najwięcej i wesprzeć ośrodek, więc opracowaliśmy system, który pozwolił nam działać efektywniej. Udało nam się zapakować dwa kartony listów.

 

MR, PW