„Children’s right” – workshops / „Prawa dzieci” – warsztaty

Photo taken by International European School

 

In October 2016 students: Filip Uzdowski, Julia Kozinska and Paula Kucharska organized “Children’s rights workshops” for the Pre-school kids in The European School of Warsaw. The students organized a series of meetings, one in each class. The aim of this project was to make the kids more aware of the rights they have and promote a discussion about emotions. As it is hard for kids so young to grab the concept of “rights” we wanted to create an environment where even if unaware of them having rights they know about the fact that it is fine if they show their emotions.

The kids were divided into groups in which they took part in activities such as: drawing different emotions and then each kid had to pick one and the whole group had to mimic it. This introduced the kids into the topic of the lesson. The second exercise was similar as they also had to draw emotions but this time they had to choose one fill in a sentence: “I am (insert emotion) when (insert situation)”. In the very end they had to color different pictures that the group brought or make a group project drawing one big emotion. The reason the activities varied a bit between classes was the age difference as some kids grasped the idea of rights while for others it was an abstract concept.

Overall the project was very well planned and in each class the group promoted interactions between kids. The aim of the project was also achieved as when leaving each class all the kids knew they had a right to share their emotions and this will help them grasp the concept of “rights” at a later stage of education.

JK

 

Photo taken by International European School

 

Uczniowie, Filip Uzdowski, Julia Kozińska i Paula Kucharska (HS3) zorganizowali warsztaty o nazwie ”Children’s rights” dla przedszkolaków w International European School w Warszawie.

Celem projektu było poinformowanie dzieci o ich prawach oraz zachęta do dyskusji o emocjach. Ponieważ tak młodym dzieciom nie jest łatwo zrozumieć abstarkcyjne pojęcie „prawo”, postaraliśmy się stworzyć dla nich przyjazne środowisko, zachęcające do wyrażania swoich emocji. Dzieci podzielono na grupy, które wzięły udział w takich aktywnościach, jak: rysowanie różnych emocji oraz odgrywanie ich. Tak wyglądało wprowadzenie dzieci do tematu lekcji.

Drugie zadanie było podobne do poprzedniego, po zilustrowaniu emocji należało dokończyć zdanie: „Jestem (wpisz emocję) kiedy (wpisz sytuację)”. Na końcu dzieci otrzymały obrazki do pokolorowania lub zadanie narysowania wspólnie jednej wielkiej emocji. Pomiędzy grupami istniały różnice w aktywnościach ze względu na różny wiek dzieci – niektóre szybko zrozumiały pojęcie „prawo”, kiedy dla innych było to wciąż pojęcie abstrakcyjne.

Podsumowując, trzeba podkreślić, że projekt był dobrze zaplanowany i wykonany, gdyż po jego zakońćzeniu dzieci były świadome swojego prawa do wyrażania emocji, co znacznie przyczyni się do zrozumienia przez nich szerszego pojęcia „prawa” podczas dalszej edukacji.

FN