MUN

MUN

Od paru lat nasze liceum angażuje się w symulacje obrad ONZ. Każdy z uczniów wciela się w delegata wybranego kraju i obraduje w określonej komisji. Tematy głównie dotykają relacji międzynarodowych, geopolityki, lecz także praw człowieka. Każdy delegat ma za zadanie, wraz z reprezentantami innych krajów, rozwiązać wcześniej ustalony problem, który zwykle jest związany z aktualnymi wydarzeniami na świecie. Oprócz tego każdy uczeń ma możliwość zwiedzenia nowego państwa, gdyż symulacje obrad odbywają się na całym świecie. W ubiegłych latach nasza szkoła brała udział w konferencjach w: Budapeszcie, Stuttgarcie, Bratysławie, Dublinie oraz Lubece. Podczas obrad uczniowie mieli możliwość rozwinięcia swojej wiedzy na temat tego, co się dzieje na świecie. Częste wygłaszanie przemówień pozwala także na poszerzenie umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi.

AW

 

For a couple of years, our high school has been involved in Model United Nations. Each student impersonates a delegate of a certain country and takes part in debates in a chosen committee. The topics debated are mostly related to international relations, geopolitics but also human rights. Each delegate, together with other delegates, has to resolve an earlier designated problem that is usually related to ongoing problems in the world. Apart from that, every student has the opportunity to see a new country because MUN’s take place all over the world. In the past years, our school has been to conferences in Budapest, Stuttgart, Bratislava, Dublin and Lubeck. During the debates, students improve their knowledge about international problems. Delivering speeches allows the students to improve their public speaking skills.

AW

 

Photo taken by International European School * Warsaw